Få funn av muggsoppgifter i mat på det norske markedet

Publisert 19.04.2012     Sist endret 06.11.2018

I Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram for mykotoksiner (muggsoppgifter) i næringsmidler i 2011 var det funn over tillatt grenseverdi i fire av totalt 222 prøver av ulike produkter på det norske markedet.

Hva er muggsoppgifter?

Muggsoppgifter (mykotoksiner) er giftstoffer som produseres av muggsopp og dannes i organismen som et ledd i forsvar mot omgivelsene. Mykotoksiner kan for eksempel produseres av muggsopp som har infisert matvaren eller råvarer som inngår i en matvare.

For å redusere mulige skadelige helseeffekter hos mennesker, må inntaket av mykotoksiner begrenses. Det er derfor viktig at innhold av mykotoksiner i næringsmidler holdes så lavt som mulig.

Gjennom overvåkingsprogrammet har Mattilsynet undersøkt

  • bearbeidede kornprodukter (totalt 119 prøver)
  • nøtter/frø og tørket aprikos (totalt 103 prøver)

Kornproduktene ble analysert for trichothecenene deoksynivalenol (DON), nivalenol, HT-2 og T-2 toksiner, mens nøtter, frø og tørket aprikos ble analysert for aflatoksinene B1, B2, G1 og G2.

Det ble påvist DON i alle hvetekliprøvene, men kun en prøve overskred grenseverdien. Dette produktet var norskprodusert og det ble trukket fra markedet. Det ble også påvist DON i alle prøvene av siktet hvetemel og 96 % av sammalt hvetemelprøvene, men ingen av prøvene overskred grenseverdien. Prøvene av havregryn viste forholdsvis lave nivåer av DON.

Det ble videre påvist aflatoksiner over gjeldende grenseverdier i to prøver av pinjekjerner og i en prøve av cashewnøtter. Mer detaljert informasjon er å finne i rapporten.

Mattilsynet følger opp overskridelsene og tar også ut prøver for analyse av mykotoksiner i relevante produkter i 2012.

Hva er mykotoksiner?

Mykotoksiner er giftstoffer som produseres av muggsopper. Muggsoppgiftene dannes i organismen som et ledd i forsvar mot omgivelsene. Mykotoksiner kan for eksempel produseres av muggsopp som har infisert matvaren eller råvarer som inngår i en matvare. For å redusere mulige skadelige helseeffekter hos mennesker, må inntaket av mykotoksiner begrenses. Det er derfor viktig at innhold av mykotoksiner i næringsmidler holdes så lavt som mulig.

Rapporten er utarbeidet av Veterinærinstituttet i samarbeid med Mattilsynet.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

  • Birgitte Lyrån, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, Mattilsynets hovedkontor, tlf 64 94 43 91
  • Laila Jensvoll, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, Mattilsynets hovedkontor, tlf. 64 94 43 36
  • Har du spørsmål vedrørende analysene, kontakt Veterinærinstituttet.
  • Har du folkehelserelaterte spørsmål, kontakt Folkehelseinstituttet.

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

  • Birgitte Lyrån, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, Mattilsynets hovedkontor, tlf 64 94 43 91
  • Laila Jensvoll, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, Mattilsynets hovedkontor, tlf. 64 94 43 36
  • Har du spørsmål vedrørende analysene, kontakt Veterinærinstituttet.
  • Har du folkehelserelaterte spørsmål, kontakt Folkehelseinstituttet.