Regelverksprosess

Forslag om å endre grenseverdier for meldrøye og tropane alkaloider

Publisert 20.09.2021     Sist endret 21.09.2021

Forslaget medfører endring av av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet

Endringen er et forslag om å sette lavere verdier for meldrøye, meldrøyealkaloider og tropane alkaloider.

Meldrøye (Claviceps purpurea) er en sopp som vokser på flere gras - og kornarter, særlig utsatt er rug, men også andre arter som hvete og bygg, kan bli angrepet. Soppen utvikler organer, sklerotier, som kan inneholde ulike alkaloider. Disse kan igjen gi forstyrrelser i sentralnervesystemet slik som kramper og spasmer, og ergotalkaloider kan føre til koldbrann.

Forordningen setter lavere grenseverdier, men tar hensyn til nåværende innhøstingspraksis ved bla. en trinnvis innføring av lavere grenseverdier

Tropane alkaloider (TA) er sekundære metabolitter som forekommer naturlig i flere plantefamilier. Det er hittil identifisert flere enn 200 tropane alkaloider. I EFSAs risikovurdering fra 2013 framgår det at enkelte tropane alkalodier kan gi effekter på blant annet spytt- og svetteproduksjon, hjerterytme og produksjon av magesyre. EFSA har etablert en akutt referansedose (ARfD) for summen av de to tropane alkaloidene atropin og skopolamin på 0,016 µg/kg kroppsvekt.

TA finnes særlig i store mengder i frø av ugress i piggepleslekten (Datura), og piggeplefrøene er små og vanskelige å fjerne, særskilt i avlinger som selv består av små frø/korn, slik som hirse, durra og bokhvete, samt mais. EU har derfor vedtatt å fastsette grenseverdier for disse kornsortene, produkter av disse, og for urtete.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist 27.10.2021
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hanne Marit Gran, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 77 82 17