Regelverksprosess

Forslag om å fastsette grenseverdier for opium alkaloider i visse næringsmidler

Publisert 17.12.2021     Sist endret 18.12.2021

Forslaget medfører endring av av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet

Endringen er et forslag om å sette grenseverdier for opium alkaloider i valmuefrø og bakeriprodukter som inneholder valmuefrø. 

Valmuefrø er hentet fra opiumsvalmue (Papover somniferum L.). Opiumsvalmuen inneholder opium alkaloider som morfin og kodein. Valmuefrø inneholder i utgangspunktet ikke, eller kun svært lave nivåer av, opium alkaloider. Valmuefrø kan imidlertid bli forurenset av alkaloider som et resultat av insektskader eller ved forurensning av frø under høstingen ved at støvpartikler fra stråene fester seg til frøene.

EUs mattrygghetsorgan (EFSA) har risikovurdert inntak av opium alkaloider fra valmuefrø.

EFSA oppretthold den akutte referansedosen (ARfD) på 10 µg/kg opium alkaloider per kroppsvekt. De konkluderte også med at konsentrasjonen av kodein i prøver av valmuefrø bør tas med i beregningen ved å konvertere kodein til morfinekvivalenter (bruk av faktor på 0,2). ArfD er derfor en gruppe-ARfD for morfin og kodein, uttrykt som morfinekvivalenter. Inntaksvurderinger indikerer at det er sannsynlig at gruppe-ARfD overskrides når store mengder er konsumert eller ved inntak av uprosessert valmuefrø.

Lederen av den næringsmiddelvirksomhet som leverer valmuefrø til virksomhetslederen der de produserer bakevarer får et spesielt ansvar. De skal levere opplysninger som er nødvendig for at produsenten av bakevarer kan markedsføre et produkt som er i overenstemmelse med regelverket. Denne informasjonen skal inkludere analytiske data der det er hensiktsmessig.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

 

 

Høringsfrist 25.02.2022
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hanne Marit Gran, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 77 82 17