Regelverksprosess

Forslag om å fastsette ny og/eller endre grenseverdier for hydrogencyanid og okratoksin og delta-9-tetrahydrocannabinol i visse næringsmidler

Publisert 22.08.2022     Sist endret 22.08.2022

Forslaget medfører endring av av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet

Endringene i grenseverdiene vil fastsettes gjennom endringsforskrifter til forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler som fastsetter disse EU-forordningene i norsk regelverk når de er tatt inn i EØS avtalen.

  • Forordning (EU) nr. 2022/1364: Nye og endrede grenseverdier for hydrogencyanid
  • Forordning (EU) nr. 2022/1370: Nye og endrede grenseverdier for okratoksin
  • Forordning (EU) nr. 2022/1393: Nye grenseverdier for delta-9-tetrahydrocannabinol.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Implementering av forordningene (EU) 2022/1364, 2022/1370 og 2022/1393.

 

 

Høringsfrist 15.10.2022
 
Høringsvar

 

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hanne Marit Gran, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 77 82 17