Rapport

Mykotoksiner i næringsmidler 2016

Publisert 27.06.2018     Sist endret 27.06.2018

Mattilsynet har undersøkt forekomsten av mykotoksiner i norskprodusert hvete og rug, og det er generelt lave nivåer. Vi fant imidlertid meldrøyealkaloider i både hvete og rug. Det er ikke funnet signifikante korrelasjoner mellom meldrøye-alkaloider og meldrøye (selve soppen - Claviceps purpurea) i disse prøvene. Resultatene fra denne undersøkelsen vil inngå i det videre arbeidet med regulering av mykotoksiner.

Hva undersøkte vi:

Mathvete og – rug, hel og malt.

Det ble analysert 51 prøver av hel hvete, 43 av sammalt hvetemel, 22 prøver av hel rug og 35 prøver av sammalt rug.

Tidsrom:

2016

Hva lette vi etter:

Mykotoksiner, fusariumtoksiner,  trikotecener (deoxynivalenol (DON) , 3- og 15-acetylerte DON, DON-3 glucosid, T-2/HT-2 mfl) og meldrøye (Claviceps purpurea) og meldrøyetoksiner

Hva fant vi:

Vi fant ubetydelige nivåer av tricotecener i hvete og rug med unntak av en prøve av sammalt hvete hvor vi fant DON i en konsentrasjon som så vidt oversteg grenseverdien for DON i mel.

Meldrøye var knapt påviselig i hvete, men i rug fant vi meldrøye i de fleste prøvene av hel rug og seks prøver 

hadde konsentrasjoner over grenseverdiene i regelverket (500 mg/kg). Vi fant ubetydelige nivåer av ergot alkaloider med unntak av en prøve av hel rug. Det var ingen korrelasjon mellom funn av meldrøye og meldrøye-alkaloider.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner