Rapport

Mykotoksiner i næringsmidler 2017

Publisert 27.06.2018     Sist endret 27.06.2018

Mattilsynet har undersøkt forekomsten av mykotoksiner i norskprodusert hvete og rug, og det er generelt lave nivåer. Vi fant imidlertid meldrøyealkaloider i både hvete og rug. Det er ikke funnet signifikante korrelasjoner mellom meldrøye-alkaloider og meldrøye (selve soppen - Claviceps purpurea) i disse prøvene. Resultatene fra denne undersøkelsen vil inngå i det videre arbeidet med regulering av mykotoksiner.

Hva undersøkte vi:

Mathvete og – rug, hel og malt.

Det ble analysert 26 prøver av hel hvete, 25 av sammalt hvetemel, 26 prøver av hel rug og 22 prøver av sammalt rug.

Tidsrom:

2017

Hva lette vi etter:

Mykotoksiner, fusariumtoksiner, trikotecener (deoxynivalenol (DON) , 3- og 15-acetylerte DON, DON-3 glucosid, T-2/HT-2 mfl) og meldrøye (Claviceps purpurea) og meldrøyetoksiner

Hva fant vi:

Vi fant ubetydelige konsentrasjoner av fusariumtoksiner i hvete og i rug var disse mykotoksinene stort sett ikke påvisbare.

Meldrøye (Claviceps purpurea) ble påvist i omtrent halvparten av hveteprøvene og i de fleste rugprøvene hvorav en prøve viste konsentrasjoner over grenseverdiene i regelverket (500 mg/kg). Meldrøye-alkaloider ble påvist i prøver av hel hvete og rug, og i sammalt rugmel, og i lignende nivå i hvete og rugprøvene. Det var ingen korrelasjon mellom funn av meldrøye og meldrøye-alkaloider.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner