Rapport

Analyser av plantetoksiner i næringsmidler i 2017 - 2020

Publisert 29.08.2019     Sist endret 30.04.2021

Noen ugressplanter produserer naturlige giftstoffer (plantetoksiner) som er skadelige for oss mennesker. Dersom giftig ugress i eller ved åkeren følger med under innhøsting av matplantene, kan det føre til at plantetoksinene havner i maten vår. Mattilsynet har tatt kartleggingsprøver av honning, kornbasert mat og te for å få mer data og kunnskap om nivåene av plantetoksiner i mat.

Hva undersøkte vi:Kornbasert mat og barnemat, te og honning.
Tidsrom:

2017-2020

Hva lette vi etter: Plantetoksiner (tropane alkaloider i kornbasert mat, barnemat og urtete, og pyrrolizidine alkaloider i honning, te og urtete)
Hva fant vi:

I 2017 fant vi tropane alkaloider i form av atropin i 3 av 35 prøver. Ett av funnene var i kornbasert, prosessert barnemat (skumpinner), men funnet var under grenseverdien på 1 mikrogram per kilo.

I 2018 fant vi tropane alkaloider i form av atropin og skopolamin i henholdsvis 4 og 2 av totalt 14 barnematprøver. I likhet med i 2017, fant vi de høyeste nivåene i skumpinner. I en av disse prøvene var nivået av atropin høyere enn grenseverdien. Også te og honning ble analysert for pyrrolizidine alkaloider i 2018. Pyrrilizidine alkaloider ble påvist i 8 av 10 prøver av te og i 9 av 15 prøver av honning. Det var per dags dato ikke fastsatt grenseverdier for pyrrolizidin alkaloider i næringsmidler.

I 2019 fant vi tropane alkaloider i form av atropin i 2 av 10 frokostblandinger og atropin og skopolamin i 1 av 5 urteteer. Funnet var over den foreslåtte grenseverdien for tropane alkaloider i urtete.  Det ble påvist pyrrolizidine alkaloider i 9 av 15 prøver av te og urtete. En av urteteene (merket ammete) hadde nivåer over den grenseverdien som nylig ble fastsatt for pyrrolizidine alkaloider i urtete (2021).

I 2020 ble det påvist tropane alkaloider i form av skopolamin i 2 av 5 prøver maismel, og pyrrolizidin alkaloider i 18 av 25 prøver av urtete. Ingen av prøvene hadde nivåer over den foreslåtte grenseverdien for tropane alkaloider i maismel eller over grenseverdien som nylig ble fastsatt for pyrrolizidne alkaloider i urtete i 2021. 

Mattilsynet vil bruke resultatene videre i arbeidet med å utvikle regelverket for forurensende stoffer i mat.

 

Fant du det du lette etter?