Plantegifter

Publisert 11.01.2013     Sist endret 15.03.2021

Plantegifter er kjemiske forbindelser som dannes naturlig og lagres i plantene

Frukt, bær, grønnsaker og andre matplanter inneholder planteforbindelser som har viktige funksjoner i plantecellene og kan også påvirke biologiske funksjoner i kroppen. I tillegg til disse stoffene kan planter også ha plantegifter. Dette er sekundære forbindelser som ikke inngår i plantens vekst, utvikling eller reproduksjon, men kan være involvert i plantenes immunforsvar mot mikroorganismer og insekter.

Cyanogene glukosider

Kjerner/frø fra blant annet rosefamilie kan inneholde cyanogene glukosider, som frigjøres til blåsyre (hydrogencyanid) i magen. Noe av blåsyren en får i seg omsettes og fjernes, men det er skadelig dersom en får i seg for mye blåsyre. Produkter med høyt innhold av cyanogene glukosider er bambusskudd, kassava og bitre mandler.

Glykoalkaloider

Poteter inneholder flere typer av alkaloider. En type alkaloider er glykoalkaloidene solanin og chakonin, som opphopes på de samme stedene som klorofyllet. Bladene, stammen og blomstene inneholder derfor mer glykoalkaloider enn selve rotknollen, poteten. Dyrkingsbetingelser, potetsort og behandlingsrutiner er avgjørende for innholdet av glykoalkaloider. For mye glykoalkaloider medfører at potetene smaker bittert og kan gi en giftvirkning.

Lektiner

Hagebønner, prydbønner, kidneybønner, limabønner og hestebønner kan ha særlig høyt innhold av lektiner. Lektiner kan gi magesmerter og kvalme, oppkast og diaré, dersom belgfrukten ikke er tilstrekkelig varmebehandlet.

Koffein

Koffein finnes naturlig i flere ulike plantearter, og dermed i matvarer som kaffe, te, kakao og sjokolade. For barn og ungdom vil selv et lavt inntak av koffein kunne medføre forbigående adferdsendringer som for eksempel uro, irritabilitet, nervøsitet, angst og søvnproblemer. Dette kan du lese mer om på matportalen.no.

Kumarin

Kanel har et naturlig innhold av stoffet kumarin, som er med på gi kanel den smaken den har. Det viser seg at kumarin kan gi skader i leveren ved høyt inntak.

Cucurbitacin

Dette er stoffer som gir en kraftig bitter smak (tetrasykliske triterpenoider). Stoffene er vanlig i agurkfamilien (Cucurbitaceae) og kan finnes i squash, agurk og andre grønsaker fra agurkfamilien. Små mengder av stoffene kan gi kvalme, magesmerter, etterfulgt av oppkast og diaré. Dette gjelder uansett om produktet er rått eller tilberedt. Les mer om Cucurbitacin på nettsidene til Nordisk Ministerråd.

Fant du det du lette etter?