Sopp

Publisert 17.10.2012     Sist endret 06.08.2019

Mattilsynet fører tilsyn med virksomheter som omsetter matsopp kommersielt. Virksomheter kan motta både skogsopp eller sopp som er dyrket for kommersielt salg. Det er mest risiko knyttet til skogsopp, og virksomheter som omsetter sopp har ansvar for at det som selges er helsemessig trygg og egnet for omsetning. Kunnskap om sopp og kompetanse på å identifisere sopp og skille matsopp fra ikke-spiselige og/eller giftig sopp er essensielt.

Ved tilsyn fattes det vedtak ut fra gjeldende regelverk, som i dette tilfellet vil være innen kvalitet, merking, hygiene, kontaminanter og særskilt regelverk innen import.

I tillegg til hygieneregelverket må virksomheter påse og forsikre seg at sopp som tas i bruk overholder regelverket for bla. kontaminanter. Det er fastsatt grenseverdier for bly, kadmium og tinn i sopp, i tillegg er det grenseverdier for plantevernmiddelrester og for radioaktivt cecium.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Import og eksport

Ved import av sopp gjelder Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet overvåker jevnlig produkter for forskjellige kontaminanter. Det tas stadig ut prøver av sopp for analyse av forskjellige tungmetaller, plantevernmidler og radioaktivitet.

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Uønskede stoffer i maten Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer