Regelverksprosess

Endring av grenseverdien for citrinin i visse kosttilskudd

Publisert 09.12.2019     Sist endret 26.02.2020

EU har fastsatt en endringsforordning (EU) 2019/1901 som endrer forordning

(EC) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Endringsforordningen innebærer at det fastsettes en ny, lavere grenseverdi for citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær (Monascus purpureus). Grenseverdi senkes fra 2000 μg/kg til 100 μg/kg.

Kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær (Monascus purpureus) som allerede er til omsetning i markedet før ikrafttredelse av EUs endringsforordning, dvs 28. november 2019, og som ikke inneholder høyere nivåer av citrinin enn den gamle grenseverdien, kan fortsatt lovlig omsettes inntil utløpet av produktets holdbarhetsdato eller best-før dato.

Endringsforordningen er EØS-relevant og vil bli tatt inn i EØS-avtalen. Så snart dette er besluttet, vil det bli fastsatt en norsk forskrift som gjennomfører forordningen i norsk rett, dvs at forordningen skal gjelde som norsk rett som sådan.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring – Endring av grenseverdien for citrinin i visse kosttilskudd

 

Høringsfrist: 23.12.2019
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

An-Katrin Eikefjord, seniorrådgiver, seksjon Fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 78 53 / 95 27 61 65