Regelverksprosess

Endring av reglene om grenseverdier for PAH i tradisjonelt røykte produkter og ny grenseverdi i pulver til tilberedning av drikkevarer

Publisert 27.01.2021     Sist endret 27.01.2021

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) er en stor gruppe kjemiske stoffer som dannes ved ufullstendig forbrenning, eller oppvarming av organisk materiale f.eks. olje, kull eller ved, men også ved tørking, steking, grilling eller røyking av mat. Gruppen inneholder flere kjente kreftfremkallende stoffer, mest kjent er benzo(a)pyren. PAH kan også være gentoksisk, dvs skade arvestoffet. Gjeldende grenseverdier for PAH i mat omfatter en rekke ulike matvarer, f.eks. oljer og fett, røykt kjøtt og røykte kjøttprodukter, og røykt fisk og røykte fiskeprodukter, og disse ble sist endret 1. september 2014.

For tradisjonelt røykte produkter ble det i 2014 gitt en overgangsordning slik at den grenseverdien som gjaldt for disse produktene fram til 1. september 2014 fortsatt skulle gjelde for 3 nye år. Innen utgangen av overgangsperioden skal ordningen vurderes på nytt for å se om det er behov for fortsatt unntak uten tidsbegrensing. Unntaket for tradisjonelt røykte produkter er begrenset til nasjonal omsetning av produkter røykt og beregnet på konsum på eget territorium.

Som følge av bestemmelsene om nasjonale unntak fra gjeldende grenseverdier for PAH i tradisjonelt røykt kjøtt og røykte kjøttprodukter og i tradisjonelt røykt fisk og røykte fiskevarer, må Norge i forbindelse med innlemmelse av endringsforordningen i EØS-avtalen, ta stilling til om vi vil be om tilsvarende nasjonalt unntak for norskproduserte produkter som skal omsettes i Norge.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Under behandling i EU-arbeidsgruppe

Vurdering av behovet for varige nasjonale unntak fra gjeldende grenseverdier for tradisjonelt røykt kjøtt og røykte kjøttprodukter og røykt fisk og røykte fiskeprodukter.

2014-2020 
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjømatbedriftene 11.03.2021
KLF og Nortura 08.03.2021
Privat innsender 22.02.2021
Forbrukerrådet 17.02.2021

Høring

Grenseverdier for PAH i tradisjonelt røykte produkter og i pulver til tilberedning av drikkevarer.

 

 

 12.03.2021
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjømatbedriftene 11.03.2021
KLF og Nortura 08.03.2021
Privat innsender 22.02.2021
Forbrukerrådet 17.02.2021

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

An-Katrin Eikefjord, seniorrådgiver, seksjon Fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 78 53/ 952 76165