Regelverksprosess

Nye regler om referanseverdier for tiltak for ikke tillatte farmakologisk aktive stoffer i animalske næringsmidler

Publisert 25.03.2021     Sist endret 26.03.2021

EU-forordning 2019/1871 gjelder nye regler om referanseverdiene for tiltak (RPA) for ikke tillatte farmakologisk aktive stoffer i animalske næringsmidler. Ved funn av ikke tillatte stoffer behøver kontrollmyndighetene å vite om mengden utgjør noen folkehelsefare eller om man kan tillate disse næringsmidlene i matkjeden. Referanseverdiene for tiltakene er ikke ment som grenseverdier for de ikke tillatte stoffene.

Forordning (EU) 2019/1871 fastsetter:

  • Hvordan referanseverdier for stoffer som ikke er tillatte å bruke til matproduserende dyr skal settes
  • Hvilke metoder som skal brukes for å sikre referanseverdiene er tilstrekkelige
  • Referanseverdier for stoffer som ikke har en øvre grenseverdi
  • Regler for tiltak ved funn av stoffer over referanseverdi

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forordningen er vedtatt i EU

 

 07.11.2019
 
Vedtakelse i EØS-komitémøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitémøtet.

 05.02.2021
 
Høring

Høring av endringsforskriften som gjennomfører forordning (EU) 2019/1871 i norsk rett

 

 22.04.2021
 
Referanseverdiene for tiltak som er fastsatt i forordning (EU) 2019/1871 trer i kraft

 

 29.11.2022
Referanseverdiene for tiltak som er fastsatt i forordning (EU) 2019/1871 trer i kraft

 

 28.11.2022
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Sebastian Heyerdahl, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf 22 77 84 18