Regelverksprosess

Nytt regelverk under Kontrollforordingen: Virkemidler ved mistanke om eller bekreftet ulovlig bruk av legemidler eller fôrtilsetninger

Publisert 15.01.2020     Sist endret 26.02.2020

Det skal fastsettes en ny, egen forskrift der man samler alle virkemidler som brukes når myndighetene har mistanke om, eller påvist, ulovlig bruk av veterinære legemidler eller fôrtilsetinger i animalske næringsmidler.

Den nye forskriften er en følge av at EU har fastsatt en ny forordning (f2019/2090) som i det alt vesentlige viderefører bestemmelser om virkemidler gitt i direktiv 96/23/EC. Direktiv 96/23/EC ble opphevet ved EUs nye kontrollforordning (forordning 207/625).

Direktiv 96/23/EC er i Norge hovedsakelig gjennomført i Forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (Restkontrollforskriften).

Se også .

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høringsfrist

 

 04.02.2020
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Inger Halle Skagen, seniorrådgiver/veterinær, seksjon Fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, 22 77 83 21