Matkontaktmaterialer (emballasje)

Publisert 02.12.2019     Sist endret 07.01.2022

Matkontaktmateraler er materialer og gjenstander som er laget for å komme i kontakt med næringsmidler, eller som man kan forvente vil komme i kontakt med næringsmidler.

Matkontaktmaterialer skal ikke overføre stoffer til næringsmidlene som fører til at næringsmidlene ikke er helsemessige trygge. De skal heller ikke forårsake uakseptable endringer i næringsmidlenes sammensetning eller føre til at kvaliteten på næringsmidlene blir dårligere.

Hele leveringskjeden har ansvar for at materialer og gjenstander som skal være i kontakt med næringsmiddel er trygge i bruk. Næringsmiddelvirksomheter har ansvar å bruke matkontaktmaterialer som er beregnet til kontakt med mat og å sørge for at bruken av dem er riktig.

Virksomheter som skal starte produksjon, import eller salg en gros av matkontaktmaterialer har meldeplikt.

Mer om matkontaktmaterialer (emballasje)

Matprodusenter – veiledning om bruk av matkontaktmaterialer 

Importører og produsenter av matkontaktmaterialer må melde seg

Informasjon om regelverkskrav til deg som er importør eller grossist av matkontaktmaterialer 

Samsvarserklæring (skriftlig erklæring)

Import av kjøkkenartikler i plast fra Kina eller Hong Kong skal forhåndsvarsles

Merking av matkontaktmaterialer

Netthandel med mat, kosttilskudd, fôr, planter, kosmetikk og dyr  

Erdetfarlig.no: Husholdningsprodukter 

Ulike typer materialer

Aktive og intelligente matkontaktmaterialer

Matkontaktmaterialer av plast som inneholder bambus

Papp og papir

Plastmaterialer

Silikoner

Trykkfarger 

Stoffer

Bisfenol A

Matportalen.no: Stoffer i emballasje og kjøkkenredskaper 

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Tilsyn: Seksjon omsetning til forbruker

Regelverk under utvikling: Seksjon forbrukerhensyn

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Bruk av emballasje og andre typer matkontaktmaterialer i matproduksjon PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Meldeskjema for importører av kjøkkenartikler i plast fra Kina eller Hong KongPDF
Skjema for nettpublisering ved tilbaketrekking av produkterPDF

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet gjennomfører hvert år ulike overvåkings- og kartleggingsprogrammer. Hovedmålet  med dette er å holde oversikt over utvalgte områder som Mattilsynet har ansvar for.

Analyser av melaminprodukter 2019 

Analyser av per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS) i matkontaktmaterialer 2017 

Vurdering av silikon i matemballasje 2016