Endring av forskrift om prøvetaking og analyse av dioksiner og PCB i visse næringsmidler

Publisert 16.02.2017     Sist endret 16.02.2017

Forskrift 3. juli 2015 nr. 871 om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler gjennomfører forordning (EU) nr. 589/2014 som inneholder krav til prøvetakings- og analysemetoder ved kontroll av innhold av dioksiner og PCB i visse næringsmidler.

Endringen skal blant annet sikre at næringsmiddelvirksomheter som analyserer for dioksiner og PCB bruker prøvetakingsmetoder gitt i forordning (EU) nr 589/2014 for å sikre at prøvene er representative. I tillegg er det også flere tekniske endringer i dette utkastet til nytt regelverk. 

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Forslag om endring av regelverk på prøvetakings- og analysemetoder av dioksiner og PCBer i visse næringsmidler.

 

 

 

Høringsfrist 22.03.2017
 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 
Rettsakten tas inn i forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler og er gjeldende i norsk rett

 

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Julie Tesdal Håland, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 34