Regelverksprosess

Endring av forskrift om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler

Publisert 28.05.2021     Sist endret 28.05.2021

EU har fastsatt en endringsforordning (EU) 2021/705 som endrer forordning (EF) nr. 333/2007 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av innholdet av sporstoffer og prosessframkalte forurensninger i næringsmidler.

Endringen innebærer en presisering når det gjelder prøvetaking av kosttilskudd, tørkede urter, krydder og sopp, alger og lav. Den foreslår også tilpasninger knyttet til kvantifiseringsgrensen (LOQ).

 Endringsforordningen er EØS-relevant og vil bli tatt inn i EØS-avtalen. Så snart dette er besluttet, vil det bli fastsatt en norsk forskrift som gjennomfører forordningen i norsk rett, dvs at forordningen skal gjelde som norsk rett som sådan.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Endring av forskrift om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler

Mattilsynet sender på høring endringer i forordning (EF) nr. 333/2007

 

Høringsfrist:  12.07.2021
 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Dato ikke bestemt 
 
Rettsakten tas inn i forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler og er gjeldende i norsk rett.

 

Dato ikke bestemt 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Julie Tesdal Håland, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 34