Regelverksprosess

Endring av forskrift om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler

Publisert 20.10.2022     Sist endret 20.10.2022

Forskrift 3. juli 2015 nr. 871 om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler gjennomfører flere forordninger som omfatter prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av innholdet av visse forurensende stoffer i næringsmidler.

For å sikre pålitelig og konsistent offentlig kontroll av grenseverdiene for PFAS i enkelte næringsmidler stilles det i forordning (EU) 2022/1428 detaljerte krav til metodene som brukes for prøvetaking og for laboratorieanalyser. Forordningen gjennomføres i forskriften i sin helhet.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender på høring forordning (EU) 2022/1428 om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyser for kontroll av perfluoralkylstoffer i visse næringsmidler.

 

Høringsfrist:  01.12.2022
 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 
 
Rettsakten tas inn i forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler og er gjeldende i norsk rett.

 

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Julie Tesdal Håland, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 34