Regelverksprosess

Endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler – grenseverdier for kadmium

Publisert 03.09.2021     Sist endret 03.09.2021

EU har fastsatt en endringsforordning (EU) 2021/1323 som endrer forordning (EF) 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler. Denne forordningen med endringsforordninger gjelder som norsk forskrift jf. § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Forskriftsutkastet innebærer at grenseverdier for kadmium i visse næringsmidler, deriblant frukt og grønnsaker, revideres.

Endringsforordningen er EØS-relevant og vil bli tatt inn i EØS-avtalen. Så snart dette er besluttet, vil det bli fastsatt en norsk forskrift som gjennomfører forordningen i norsk rett, dvs at forordningen skal gjelde som norsk rett som sådan.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 15.10.2021
Se innspillene (9)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (9)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Bondelag 18.10.2021
Grønsakprodusentene Mjøsgrønt SA 15.10.2021
Farmers union Norway 15.10.2021
Gartnerhallen 15.10.2021
Norsk Landbruksrådgiving 15.10.2021
NIBIO 15.10.2021
Kaaterud Gård AS 15.10.2021
Mjøsgrønt AS 13.10.2021
Privat innsender 12.10.2021

Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 
Se innspillene (9)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (9)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Bondelag 18.10.2021
Grønsakprodusentene Mjøsgrønt SA 15.10.2021
Farmers union Norway 15.10.2021
Gartnerhallen 15.10.2021
Norsk Landbruksrådgiving 15.10.2021
NIBIO 15.10.2021
Kaaterud Gård AS 15.10.2021
Mjøsgrønt AS 13.10.2021
Privat innsender 12.10.2021

Vedtatt

Rettsakten tas inn i forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler og er gjeldende i norsk rett.

 
Se innspillene (9)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (9)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Bondelag 18.10.2021
Grønsakprodusentene Mjøsgrønt SA 15.10.2021
Farmers union Norway 15.10.2021
Gartnerhallen 15.10.2021
Norsk Landbruksrådgiving 15.10.2021
NIBIO 15.10.2021
Kaaterud Gård AS 15.10.2021
Mjøsgrønt AS 13.10.2021
Privat innsender 12.10.2021

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Julie Tesdal Håland, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 34