Hvilke krav gjelder for de som bare fangster og høster om miljøgifter?

Publisert 20.01.2013     Sist endret 20.01.2013

Det som vokser eller lever i naturen er påvirket av det miljøet det har vokset eller levd i. Miljøtilstanden varierer fra sted til sted og er noen ganger negativt påvirket av menneskelig aktivitet. Derfor er ikke alt som er fangstet eller høstet fra naturen nødvendigvis trygt. Mattilsynet forventer at de som fangster og høster fisk og sjømat fra naturlige bestander har kunnskap om aktuelle miljøgifter. De må også ha kunnskap om hvilke stoffer som er aktuelle hvilke som eventuelt kan være problematiske i sine fangst- og høsteområder. Man kan ikke fangste eller høste fra et problematisk området uten at det er godtgjort at det som fangstes kan omsettes som trygt. En fisker kan f.eks ikke fangste fra et område med oljeutslipp. Og dersom et område er forurenset med f.eks kadmium eller kvikksølv, må det godtgjøres at produktene er trygge før man starter fangst for omsetning. Man må også være oppmerksom på at deler av Norge fortsatt har problemer med forurensning fra Tsjernobylulykken. De som fangster og høster må dessuten gjennomføre alle nødvendige tiltak for å hindre at de selv forurenser produktene sine.

Fant du det du lette etter?