Hvilke krav gjelder for virksomheter som produserer næringsmidler om miljøgifter?

Publisert 20.01.2013     Sist endret 20.01.2013

Mattilsynet forventer at virksomhetene minimum har:

  • Kunnskap om gjeldende regelverk. 
  • Forståelse av hvilke fremmedstoffer som kan finnes i de aktuelle produktene, eventuelt i de aktuelle i fangsområdene
  • Kvalitetssikret sine leverandører og sette krav til de varene man vil kjøpe inn.
  • Etablere nødvendige kvalitesikringssystem og Iverksette nødvendige tiltak som sikrer at produktene som de leverer fra seg er trygge og i samsvar med kravene i regelverket. I noen tilfeller kan det være nødvendig å fjerne deler av råstoffet som har høyt innhold av miljøgifter. Det kan være at man må unngå at innmat av kamskjell blir omsatt. Det an også være nødvendig å rense produktet for miljøgifter, det er kanskje mest aktuelt for  fiskeolje / fiskeleverolje.
Fant du det du lette etter?