Kadmium i kongsnegl

Publisert 13.04.2016     Sist endret 10.05.2016

Fangst og omsetning av kongsnegl kan skje så lenge konsentrasjonen av kadmium i dyrets spiselige deler (muskel) ikke overstiger 1,0 mg/kg.

Denne faglige vurderingen er gjort på bakgrunn av tilgjengelig dokumentasjon. Mattilsynet har vurdert det som formålstjenlig å legge til grunn en tilsvarende faglig betraktning for kadmium i kongsnegl som for kadmium i bløtdyr med skall.

Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler inneholder grenseverdier for fremmedstoffer i ulike næringsmidler og dyrearter. For kombinasjoner av fremmedstoffer og næringsmidler/dyrearter der harmoniserte grenseverdier ikke er fastsatt i forskriften, må Mattilsynet gjøre en faglig vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Fant du det du lette etter?