Risikovurdering

Kunnskapsbase - et verktøy for å prioritere overvåkning av uønskede kjemiske stoffer i mat

Publisert 10.06.2022     Sist endret 10.06.2022

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) laget en kunnskapsbase med oversikt over matvaregrupper og hvilke kjemiske stoffer som er relevante for overvåking, og som kan utgjøre en helserisiko.

Hva undersøkte VKM? VKM har identifisert matvaregrupper og matvarer som konsumeres av den norske befolkningen, og som er relevante for overvåking på grunn av innhold av ett eller flere uønskede kjemiske stoffer. Uønskede kjemiske stoffer ble definert som kjemiske stoffer i mat som kan utgjøre en helserisiko.
Hva er vurderingen? Følgende stoffgrupper er inkludert i kunnskapsbasen: aromastoffer, tilsetningsstoffer til mat, metaller og metalloider, naturlige giftstoffer, persistente organiske miljøgifter, prosessinduserte kontaminanter, stoffer i matkontaktmaterialer og stoffer i kosttilskudd
Overleveringsdato:

09.06.2022

Hva gjør Mattilsynet videre? Mattilsynet skal bruke kunnskapsbasen fra VKM som grunnlag i sin planlegging av risikobasert overvåking av kjemiske stoffer i mat som kan utgjøre en helserisiko.
Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer