Miljøgifter i fisk 2016 - marine oljer

Publisert 19.10.2017     Sist endret 19.10.2017

Overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2016» undersøkte ti marine oljer. Resultatene viser store variasjoner i nivå av uønskede stoffer.

Hva undersøkte vi:
  • To torskeleveroljer
  • En lakseolje
  • En laks/tobis-olje
  • To haileveroljer
  • To havmusleveroljer
  • En selolje
  • En ansjos/sardin-olje
Tidsrom:

1. januar til 31. desember 2016

Hva lette vi etter:

Dioksin, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere og grunnstoffene arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen.

Hva fant vi:

Én torskeleverolje og én havmusleverolje var over grenseverdi.

De andre oljene hadde forholdvis lave nivå av organiske miljøgifter, med konsentrasjoner til dels langt under grenseverdiene

Resultatene tyder på at de fleste oljene var blitt renset i tilstrekkelig grad, men at rensemetodene som ble brukt for de kaldpressede oljene ikke har vært tilstrekkelig til å sikre lave nivåer av miljøgifter.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner