Rapport

Miljøgifter i fisk 2019: Atlantisk kveite langs kysten av Trøndelag og Nordland

Publisert 05.12.2019     Sist endret 05.12.2019

Dette er en oppfølging av 2016-kartleggingen, fordi det da ble fanget få kveiter i området nærmere kysten og i nærheten av Sklinnadjupet. Området ytre Sklinnadypet ble stengt for kveitefiske i 2017 pga. høye nivåer av kvikksølv og organiske miljøgifter i kveite.

Hva undersøkte vi?Atlantisk kveite (20 stk.)
Tidsrom:August 2017 – desember 2018
Hva lette vi etter?

Metaller:

  • kvikksølv
  • kadmium
  • bly
  • arsen
  • m.fl.

Organiske miljøgifter:

  • dioksin
  • dioksinlignende PCB
  • ikke-dioksinlignende PCB
  • polybrommerte falmmehemmere (PBDE7)
Hva fant vi?

Kveitene fanget i kystområdene hadde lavere nivåer av uønskede stoffer enn kveitene som ble fanget i området ved ytre Sklinnadjupet i 2016.

Nivåene av kvikksølv, dioksiner og dioksinlignende PCB var mer likt det nivået som man finner i atlantisk kveite andre steder langs kysten.

Oppdragstaker:Havforskningsinstituttet
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner