Rapport

Miljøgifter i fisk 2021 - marine oljer

Publisert 06.09.2022     Sist endret 06.09.2022

Overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2021» undersøkte ti marine oljer som brukes som kosttilskudd. Analysene viste at én av oljene oversteg grenseverdiene for dioksiner og dioksinlignende PCB.

Hva undersøkte vi:
  • Syv fiskeoljer
  • To seloljer
  • En blandingsolje av fisk- og planteolje
Tidsrom:

1. januar til 31. desember 2021

Hva lette vi etter:

Organiske miljøgifter: Dioksin, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB og polybromerte flammehemmere

Metaller: arsen, kadmium, kvikksølv og bly

Næringsstoff: selen

Prosessframkalte stoffer: 3- MCPD, 3-MCPD-estere og glysidylestere

Hva fant vi:

Resultatene viste at det var stor variasjon i innholdet av organiske

miljøgifter mellom de undersøkte oljene.

Konsentrasjonene av tungmetallene kvikksølv, kadmium og bly var lave i alle de undersøkte oljene, og ingen hadde nivåer over gjeldende grenseverdier for tungmetaller i kosttilskudd.

Dette er det fjerde året hvor marine oljer også blir analysert for de prosessfremkalte stoffene 3- MCPD, 3-MCPD-estere og glysidylestere. Dette er stoffer som dannes under raffinering av vegetabilske og marine oljer ved høye temperaturer (ca. 200°C), men dannelsen kan reduseres ved å optimalisere raffineringsprosessen.

Nivåene varierte mye mellom oljene, men ingen hadde nivåer av sum 3-MCPD+3-MCPDE over grenseverdien som ble innført i EU fra 1. januar 2021 og i Norge fra mars 2021.

Hvem utførte oppdraget?Havforskningsinstituttet

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner