Risikovurdering

Risikorangering av fremmedstoffer for overvåking i mat, drikke og kosttilskudd

Publisert 16.09.2019     Sist endret 06.12.2019

Det er viktig at maten vi spiser ikke inneholder fremmedstoffer i mengder som gjør den helsefarlig. For å få et bedre kunnskapsgrunnlag har Mattilsynet bedt VKM om en risikorangering av fremmedstoffer i mat, drikke og kosttilskudd. Risikorangeringen vil inngå i Mattilsynets grunnlag for regulering og overvåking av fremmedstoffene.

Hva undersøkte VKM?VKM har vurdert hvilke stoffer i mat, drikke og kosttilskudd som kan utgjøre en potensiell helserisiko. De har utviklet en metode for å rangere stoffene som er inkludert i oversikten og brukt denne til risikorangeringen. I tillegg har VKM vurdert hvilke matvarer som er mest relevante å overvåke for hver av stoffene i oversikten.
Hva er vurderingen?

Oversikten over stoffer i mat, drikke og kosttilskudd som kan utgjøre en potensiell helserisiko inkluderer naturlige giftstoffer, metaller og metalloider, persistente organiske miljøgifter, aromastoffer, tilsetningsstoffer, prosessfremkalte stoffer, såkalte «andre stoffer», og sporstoffer.

Stoffene ble rangert ut ifra hvor toksiske de er, grad av eksponering i befolkningen, mulige sårbare grupper og eventuell mangel på kunnskap om eksponering og toksisitet

Overleveringsdato:

16. september 2019

Hva gjør Mattilsynet videre?VKMs vurdering er et nytt og viktig verktøy som vil bidra til at Mattilsynet kan være mer kunnskapsbaserte i prioriteringen og overvåkingen av fremmedstoffer i mat i fremtiden. Vurderingen vil også brukes til å utvikle regelverk og gi innspill til departementene, samt i veiledning til virksomheter, forbrukere og andre grupper i samfunnet.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner