Rapport

Veterinær grensekontroll sjømat 2017

Publisert 03.09.2018     Sist endret 05.09.2018

I 2017 ble det totalt analysert 137 prøver hvorav 116 for mikrobilologi av sjømat fra land utenfor EU/EØS undersøkt for fremmedstoff, mikroorganismer og parasitter i overvåkningsprogrammet «Veterinær grensekontroll sjømat.

Hva undersøkte vi:Importert sjømat fra land utenfor EU/EØS-området
Tidsrom:

1. jan til 31. desember 2017

Hva lette vi etter:

Fremmedstoff, mikroorganismer og parasitter.

Hva fant vi:
  • Sykdomsfremkallende bakterier som Salmonella og Vibrio ble ikke påvist i noen av prøvene.
  • Bakterien Listeria monocytogenes ble heller ikke funnet i konsentrasjoner som var over gjeldende grenseverdi.
  • Det ble funnet parasittiske rundorm («Kveis») i fem av 53 undersøkte prøver. Men parasittene var ikke i live, og utgjorde derfor ikke en mulig infeksjonsfare.
  • Ingen funn av rester av legemidler som er ulovlig å bruke i sjømat, og analysene av tungmetaller og forurensningsstoffer viste verdier som var under gjeldende grenseverdier.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner