Rapport

Veterinær grensekontroll sjømat 2018

Publisert 12.08.2019     Sist endret 12.08.2019

I 2018 ble 122 prøver av sjømat fra land utenfor EU/EØS undersøkt for fremmedstoff, mikroorganismer og parasitter i overvåkingsprogrammet «Veterinær grensekontroll sjømat.»

Hva undersøkte vi: Importert sjømat fra land utenfor EU/EØS-området (122 prøver totalt)
Tidsrom:

1. januar til 31. desember 2018

Hva lette vi etter:

Fremmedstoff, mikroorganismer og parasitter folk kan bli syke av.

Hva fant vi:

Resultatene viser at importert sjømat i 2018 hadde god kvalitet og var trygg. Det var få tilfeller med overskridelser av grenseverdiene:

  • Vibrio-bakterier i to prøver av scampi fra Vietnam og India, men bakterien var ikke av den typen som gir smitte og sykdomsutbrudd.
  • Parasitter i 9 av 40 prøver, mest i torsk fra Russland. Parasittene var døde og utgjør derfor ikke en infeksjonsfare.
  • Tungmetaller: En prøve med for høyt kadmium i hermetisert sardin fra Filipinene, en prøve med for høyt nivå av kvikksølv i tunfisk fra Vietnam og en prøve med for høyt nivå av bly i små krabber fra Thailand.
  • Ingen funn av rester av legemidler som er ulovlig å bruke i sjømat.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner