Rapport

Veterinær grensekontroll sjømat 2019

Publisert 03.06.2020     Sist endret 03.06.2020

I 2019 ble 129 stikkprøver av sjømat fra land utenfor EU/EØS undersøkt for fremmedstoff, bakterier, antibiotikaresistens og matsminke i overvåkingsprogrammet Veterinær grensekontroll sjømat.

Hva undersøkte vi?

Importert sjømat fra land utenfor EU/EØS-området (129 prøver totalt) .

Tidsrom:

1. januar til 31. desember 2019

Hva lette vi etter? Fremmedstoff, bakterier, antibiotikaresistens og matsminke.
Hva fant vi?

Resultatene viser at sjømat som ble importert til Norge i 2019 var trygg og av god kvalitet.

Totalt ble 116 prøver analysert for tungmetallene kadmium, kvikksølv, bly og arsen. Av disse var det kun én prøve om var over grenseverdien. Det var i en type barrakuda, hvor det ble funnet for høyt nivå av kvikksølv.

Det ble ikke påvist noen sykdomsfremkallende bakterier som Salmonella eller Vibrio. Det ble påvist listeriabakterier i én prøve, men konsentrasjonen var langt under grenseverdi. Det ble ikke funnet antibiotikaresistente bakterier i de to prøvene av oppdrettsarter som ble undersøkt for dette.

To prøver av tunfisk ble analysert for karbonmonoksid, men ingen av disse hadde forhøyet innhold. Karbonmonoksid, som er ulovlig å tilsette i mat, brukes for å gi tunfisk en fin rødfarge selv etter lang lagringstid, såkalt matsminke.

Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner