Rapport

Veterinær grensekontroll sjømat 2020

Publisert 11.08.2021     Sist endret 11.08.2021

I 2020 ble 91 stikkprøver av sjømat fra land utenfor EU/EØS undersøkt for fremmedstoff, bakterier, antibiotikaresistens og matsminke i overvåkingsprogrammet Veterinær grensekontroll sjømat.

Mesteparten av sjømaten som ble importert til Norge fra land utenfor EU/EØS i 2020 var trygg og av god kvalitet viser resultatene.

På grunn av koronapandemien ble det samlet inn færre prøver enn planlagt.

Hva undersøkte vi?

Importert sjømat fra land utenfor EU/EØS-området (91 prøver totalt).

Tidsrom:

1. januar til 31. desember 2020

Hva lette vi etter?Fremmedstoff, bakterier, virus, antibiotikaresistens og matsminke.
Hva fant vi?

Resultatene viser at mesteparten av sjømaten som ble importert til Norge i 2020 var trygg og av god kvalitet.

Totalt ble 86 prøver analysert for tungmetallene kadmium, kvikksølv, bly og arsen. Av disse var det tre prøver som var over grenseverdien. To prøver overskred grenseverdien for kadmium, disse var Stolephorus spp. importert fra Vietnam og blekksprut importert fra New Zealand. En prøve overskred grenseverdien for kvikksølv, dette var tannfisk (Dissostichus sp.) importert fra Uruguay.

Tretti prøver ble analysert for persistente organiske miljøgifter (POPs), én prøve overskred grenseverdien for dioksiner og dioksinlignende PCB, dette var et parti marin olje importert fra Sør-Korea. Det ble ikke påvist noen sykdomsfremkallende bakterier som Salmonella eller Vibrio. Det ble påvist listeriabakterier i fire prøver, men konsentrasjonen var langt under grenseverdi. Det ble ikke funnet antibiotikaresistente bakterier i de åtte prøvene av oppdrettsarter som ble undersøkt for dette.

Fire prøver av gulfinnet tunfisk ble analysert for karbonmonoksid, men ingen av disse hadde forhøyet innhold. Karbonmonoksid brukes noen ganger ulovlig for å gi tunfisk en fin rødfarge selv etter lang lagringstid, såkalt matsminke.

Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner