Prosessfremkalte stoffer

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.12.2019

Når mat produseres og tilberedes, både i industrien, på restauranter og hjemme på kjøkkenet, kan det dannes såkalte prosessframkalte forurensninger. De oppstår ved kjemiske endringer i stoffene som allerede er i maten, som regel som en følge av ulike typer varmebehandling. Eksempler på prosesser som kan gi prosessframkalte forurensninger er røyking, tørking, grilling, fritering, fermentering og syrehydrolyse.

Stoffene som dannes kan være helseskadelige, og det er derfor ønskelig å begrense mengden av dem i mat så mye som mulig. Noen av de mest kjente er akrylamid, furan, PAH og 3-MCPD. Mattilsynet kartlegger forekomsten, utvikler regelverk og fører tilsyn på dette området.

 

Mer om prosessfremkalte stoffer

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00