Prosessfremkalte stoffer

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.12.2019

Når mat produseres og tilberedes, både i industrien, på restauranter og hjemme på kjøkkenet, kan det dannes såkalte prosessframkalte forurensninger. De oppstår ved kjemiske endringer i stoffene som allerede er i maten, som regel som en følge av ulike typer varmebehandling. Eksempler på prosesser som kan gi prosessframkalte forurensninger er røyking, tørking, grilling, fritering, fermentering og syrehydrolyse.

Stoffene som dannes kan være helseskadelige, og det er derfor ønskelig å begrense mengden av dem i mat så mye som mulig. Noen av de mest kjente er akrylamid, furan, PAH og 3-MCPD. Mattilsynet kartlegger forekomsten, utvikler regelverk og fører tilsyn på dette området.

 

Mer om prosessfremkalte stoffer

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Uønskede stoffer i maten Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer

Innhold på sidenInnhold på sidenLukk

Innhold på siden