Forskrifter

Publisert 23.08.2012     Sist endret 22.01.2013
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler 03.07.2015 871
Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler 03.07.2015 870

Regelverk og veiledning