Risikovurdering

Mattilsynet vil følge opp risikovurdering om akrylamid

Publisert 17.12.2015     Sist endret 12.10.2017

Risikovurderingen om akrylamid fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gir viktig informasjon og er et godt grunnlag for Mattilsynets videre arbeid med akrylamid i mat.

Fakta om akrylamid:

  • Akrylamid dannes naturlig i matvarer under tilberedning og ved produksjonsprosesser over 120 ºC, når man baker, friterer, steker eller griller. Særlig i stivelsesrike produkter som for eksempel potet- og kornbaserte matvarer kan det dannes større mengder akrylamid.
  • Stoffet regnes for å være kreftframkallende og gentoksisk (kan skade arvestoffet).
  • Undersøkelser i flere land har vist at potetchips, pommes frites og enkelte typer kjeks inneholder mest akrylamid, men stoffet er også påvist i mindre mengder i kaffe, brød, lompe og andre stekte matvarer.

VKMs risikovurdering "Risk assessment of dietary exposure to acrylamide in the Norwegian population" ble overlevert Mattilsynet torsdag 17. desember.

– Mattilsynet bestilte denne risikovurderingen fra VKM for å få svar på om den norske befolkningen får i seg like mye akrylamid gjennom maten som innbyggerne i EU. Svaret fra VKM er at den totale eksponeringen er ganske lik, selv om det er en forskjell i typen matvarer som er kilde til akrylamidinntaket i EU og Norge. Konklusjonen om at akrylamid fra mat kan øke risikoen for utvikling av kreft, gjelder derfor også for den norske befolkningen. Dette er et viktig premiss for det videre arbeidet vårt med problemstillingen, både i forhold til regelverket og kostholdsråd, sier seniorrådgiver Anders Tharaldsen i Mattilsynet.

Det var sommeren 2015 at EUs mattrygghetsorgan, EFSA, leverte en omfattende risikovurdering av akrylamid i mat. Det er denne vurderingen som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) nå har vurdert om gjelder for norske forbrukere. I bestillingen ba Mattilsynet VKM også om å identifisere eventuelle matvarer som kan gi et høyere inntak både for hele befolkningen, og for spesifikke grupper.

Myndighetene har i flere år analysert ulike matvaregrupper for innholdet av akrylamid. Senest i mai i år publiserte Mattilsynet en rapport som viste at nivåene fortsatt er høye i flere produkter. Sammenlignet med data på akrylamidforekomsten i mat rapportert i EFSAs risikovurdering, skiller ikke de norske dataene seg vesentlig ut, med unntak for noen få matvaregrupper.

En viktig del i VKM-rapporten er vurderingen av eksponeringen hos norske ettåringer, siden informasjon fra nasjonale og europeiske kostholdsundersøkelser viser at de har høyere konsum av barnegrøt enn andre europeiske småbarn. De får likevel i seg omtrent like mye akrylamid som andre småbarn i Europa fordi akrylamidkonsentrasjoner målt i norske prøver av barnegrøtpulver var lavere enn i prøver fra EFSA.

For Mattilsynet er det ekstra nyttig med en oversikt over matvarer som kan bidra til en vesentlig høyere eksponering utover det man får i seg gjennom det vanlige kostholdet. Rapporten fra VKM inneholder flere slike beregninger:

  • Potetchips. En stor pose med potetchips på det norske markedet veier rundt 300 gram. Hvis en person på 70 kg spiser 100 gram, gir dette alene et inntak av akrylamid som er over to ganger det gjennomsnittlige daglige inntaket hos ungdom og voksne.
  • Pommes frites. En gjennomsnittlig porsjon av pommes frites veier ca. 135 gram. Hvis en person på 70 kg spiser en gjennomsnittlig porsjon med pommes frites, gir dette alene et inntak av akrylamid som er over det daglige gjennomsnittlige inntaket hos ungdom og voksne.
  • Kaffe. Det gjennomsnittlige inntaket av kaffe er 5 dl/dag. En gjennomsnittlig kopp kaffe i Norge inneholder rundt 2 dl. Et inntak på 5 dl kaffe hos en person på 70 kg gir et akrylamidinntak som alene nesten tilsvarer det daglige gjennomsnittlige inntaket hos voksne.

Akrylamid dannes både ved den industrielle framstillingen av matvarer og når forbrukerne lager mat selv. Mattilsynet har i dag råd på Matportalen om hvordan forbrukerne kan . Rådene gjelder både konsum av ulike matvarer og tilberedning hjemme. Mattilsynet kommer nå til å bruke beregningene fra VKM som et grunnlag for å revidere anbefalingene.

– Akrylamidproblematikken tas mer og mer inn i det daglige tilsynet hos Mattilsynet. I tillegg bidrar Norge i arbeidet med å utvikle nye skjerpede krav til næringsmiddelprodusentene i hele Europa. Et nytt regelverk skal på plass innen kort tid, sier Anders Tharaldsen i Mattilsynet.
– VKM-rapporten er et svært viktig grunnlag for arbeidet vårt framover.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynet: Pressevakt, tlf. 469 12 910
Vitenskapskomiteen for mattrygghet: Anne Lise Brantsæter, leder for arbeidet med utredningen, tlf. 21 07 63 26


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynet: Pressevakt, tlf. 469 12 910
Vitenskapskomiteen for mattrygghet: Anne Lise Brantsæter, leder for arbeidet med utredningen, tlf. 21 07 63 26