Regelverksprosess

Endring av forskrift om visse forurensende stoffer i visse næringsmidler – 3-MCPD og dens fettsyreestere og glysidylfettsyreestere

Publisert 02.11.2020     Sist endret 02.11.2020

EU har fastsatt en endringsforordning (EU) 2020/1322 som endrer forordning (EC) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Endringen innebærer at det fastsettes grenseverdier for 3-monokloropropandiol (3-MCPD) og dens fettsyreestere og glysidylfettsyreestere i flere matvarekategorier, deriblant vegetabilske og marine oljer.

Endringsforordningen er EØS-relevant og vil bli tatt inn i EØS-avtalen. Så snart dette er besluttet, vil det bli fastsatt en norsk forskrift som gjennomfører forordningen i norsk rett, dvs at forordningen skal gjelde som norsk rett som sådan.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender på høring endringer i forordning (EC) nr. 1881/2006.

 

Høringsfrist 11.12.2020
 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 
 
Rettsakten blir gjeldene i norsk rett

Rettsakten tas inn i forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler og er gjeldende i norsk rett.

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Julie Tesdal Håland, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 34