PAH

Publisert 25.07.2018     Sist endret 25.07.2018

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) er en gruppe tjærestoffer som blir dannet ved ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Noen av disse stoffene er giftige og kan skade arvestoffet eller føre til kreft. PAH kan komme inn i maten som forurensning, men kan også dannes når vi lager mat. PAH finner vi da oftest i grillet og røyket mat, men også i skjell som er fanget i forurensede områder.

Ved røyking utsettes kjøttet eller fisken for røyk som er dannet ved å brenne ulike typer ved. Denne røyken kan da, i tillegg til å konservere maten og å gi den smak, også tilføre kjøttet eller fisken PAH. Det er gjerne bruk av tradisjonelle røykemetoder som gir størst risiko for høye nivåer av PAH. PAH kan også dannes når vi griller mat. Fett som drypper ned på grillen kan tilføre maten PAH gjennom røyken som stiger opp. I tillegg til røyking og grilling, er forurensing en kilde til PAH. Det er bl.a. funnet høye nivåer av PAH i blåskjell og o-skjell som er fanget i områder med mye forurensing, f.eks. i nærheten av aluminiumsverk. Utslipp til luft forurenser mat ved at PAH avsettes på for eksempel korn og grønnsaker.

Det er fastsatt grenseverdier for PAH i oljer/fett, røykt kjøtt, fisk og musling og næringsmidler til spedbarn og småbarn.

Matportalen.no: Stoffer ved tillaging av mat

Matportalen.no: PAH

Matportalen.no: Unngå fisk og skalldyr fra forurensede havner, fjorder og innsjøer

Overvåknings- og kartleggingsprogrammer

Her er resultatene for Mattilsynets overvåknings- og kartleggingsprogrammer for PAH:

PAH i røykte kjøtt- og fiskeprodukter 2016 – 2017 

Fant du det du lette etter?