Undersøking radioaktivitet i oppdrettsfisk 2016

Publisert 14.08.2017     Sist endret 17.08.2017

I 2016 vart prøver av laks frå 100 oppdrettsanlegg i hele Noreg undersøkt for radioaktivt innhald.

Kva undersøkte vi?

Oppdrettslaks

Tidsrom?

2016

Kva leitte vi etter?

Menneskeskapte og naturleg radioaktive stoff, slik som cesium-137, plutonium-isotopar og kalium-40, i oppdrettsfisken.

Kva fann vi?

Det einaste menneskeskapte stoffet som vart funne var cesium-137 på mellom 0,05 og 0,25 Becquerel per kilo laksefilet. I laksefôret fann dei også berre cesium-137, opp til 0,54 Bq/kg.

Grenseverdien for næringsmidlar på 600 Bq/kg.

Cesiumnivåa er låge også samanlikna med mat produsert på land.

 

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner