Bruk av prosesseringsfaktorer for beregning av grenseverdier av plantevernmidler i bearbeidede produkter

Publisert 12.09.2017     Sist endret 21.10.2021

Grenseverdien (MRL=maximum Residue Level) for et plantevernmiddel er som regel oppgitt for råvarer. Oversikten over grenseverdier for plantevernmiddelrester i mat finner man på EUs internettsider.  De bearbeidede og/eller sammensatte produktene som det ikke er fastsatt grenseverdier for må vurderes særskilt. 

Rå landbruksprodukter blir ofte behandlet før de spises.  Rester av plantevernmiddel i produktet vil under bearbeiding også kunne endres. Endringene vil variere avhengig av hvilke prosesser de går gjennom; som vasking, skrelling, bleking, koking, oppvarming, frysing, tørking, maling med mer.

Forholdet mellom resten i det bearbeidede produktet til det tilsvarende ubehandlede produktet er kjent som prosesseringsfaktoren (PF).  I plantevernmiddelrestforskriften henviser man til et vedlegg med særskilte prosesseringsfaktorer[1]. Disse er imidlertid ikke fastsatt ennå, men BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung), som tilsvarer Vitenskapskomiteen for mat og miljø i Norge, har utarbeidet en oversikt over kombinasjoner av produkter og pesticider. Ved å bruke faktorer i denne databasen, kan man beregne nivået av plantevernmidler i utgangsproduktet (ikke bearbeidet vare). Listen fra BfR er veiledende og ikke fullstendig (søk «processing factor»).

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se på EFSA og EU sine nettsider.

Fant du det du lette etter?