Regelverksprosess

Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 12. mars 2021)

Publisert 15.02.2021     Sist endret 02.11.2021

Mattilsynet hører implementering av 7 EU forordninger som endrer grenseverdier (MRL) regelverket for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer.

Høringen gjelder endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i (MRL) for i mat og fôr.

Forordningene endrer grenseverdier (MRL) for stoffene:

Aklonifen, azinfosmetyl, benalaxyl, benalaxyl-M, bentazon, boskalid, diklobenil, diklofop, dimethomorf, dimetoat, etofenproks, etoprofos, fenamidon, fludioksonil, flufenoksuron, fluksapyroksad, fluopikolid, fluopyram, fosalon, hymeksazol, ipkonazol, jernpyrofosfat, karbontetraklorid, klordekon, klorotalonil, klorprofam, kumelk, L-cystein, lambda-cyhalotrin, maleic hydrazid, mefentriflukonazol, metamitron, methiokarb, natrium 5-nitroguaiacolat, natrium o-nitrofenolat, natrium p-nitrofenolat, oksadiazon, ometoat, penflufen, prokvinazid, propikonazol, pymetrozin, pyraklostrobin, pyridalyl, spirotetramat, tallolje (repellent), teflubenzuron, terbutylazin og triklopyr.

Nye MRLer vil gjelde i Norge tidligst fra samme dato som i EU forutsatt at forordningene er tatt inn i norsk regelverk eller når forordningene tas inn i norsk regelverk

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender på høring foreslåtte endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i mat og fôr.

 

 

Høringsfrist:  12.03.2021
 
Regelverksfastsettelse

Mattilsynet fastsetter 26. april 2021 en endringsforskrift som tar forordning (EU) nr. 2020/1633 inn i norsk regelverk. Forordningen endrer maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler i mat og fôrvarer. Nye MRLer som fastsettes ved implementering av forordning 2020/1633 vil gjelde i både Norge og EU fra 25. mai 2021.

 

 26.04.2021
 
Regelverksfastsettelse

Mattilsynet fastsetter 12. juli 2021 en endringsforskrift som tar forordningene (EU) nr. 2021/155, 2021/616, 2021/618, 2021/644 og 2021/663 inn i norsk regelverk. Forordningene endrer maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler i mat og fôrvarer.

 

 12.07.2021
 
Regelverksfastsettelse

1. november 2021 Mattilsynet fastsetter 1. november 2021 en endringsforskrift som tar forordning (EU) nr. 2021/590 inn i norsk regelverk. Forordningen endrer maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler i mat og fôrvarer.

 

 01.11.2021
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingunn Haarstad Gudmundsdottir, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 43