Regelverksprosess

Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 22. mars 2018)

Publisert 14.02.2018     Sist endret 10.07.2018

Mattilsynet hører implementering fem forordninger som endrer i grenseverdier fastsatt i regelverk for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer og i vedlegg I til 396/2005. Vedlegg I til 396/2005 (Pesticidforordningen) angir hvilke produkter som er omfattet av grenseverdiene knyttet til produktkoder. Forordningene (EU) 2017/1777, 2018/70, 2018/73 og 2018/78, endrer grenseverdier for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer. Forordning 2018/62 gjennomfører visse endringer i vedlegg I til 396/2005. Forordningene er allerede vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA statene.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1777 av 29. september 2017 som endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for følgende stoffer (i eller på visse produkter)

 • Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24,
 • Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600,
 • Trekullsleire,
 • Dichlorprop-P,
 • Etefon,
 • Etridiazol,
 • Flonikamid,
 • Fluazifop-P,
 • Hydrogenperoksid,
 • Metaldehyd,
 • Penkonazol,
 • Spinetoram,
 • Tau-fluvalinat
 • Urtica spp.

Kommisjonsforordning (EU) 2018/62 av 17. januar 2018 erstatter vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet.

Kommisjonsforordning (EU) 2018/70 av 16. januar 2018 som endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for følgende stoffer (i eller på visse produkter)

 • Ametoktradin,
 • Klorpyrifos-metyl,
 • Cyprokonazol,
 • Difenokonazol,
 • Fluazinam,
 • Flutriafol,
 • Proheksadion
 • Natriumklorid

Kommisjonsforordning (EU) 2018/73 av 16. januar 2018 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for kvikksølvforbindelser i eller på visse produkter.

Kommisjonsforordning (EU) 2018/78 av 16. januar 2018 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for følgende stoffer (i eller på visse produkter)

 • 2-fenylfenol,
 • Bensulfuron-metyl,
 • Dimetaklor 
 • Lufenuron

 

Høringen gjelder implementering av disse forordningene i norsk forskrift. Implementering av  disse forordningene i norsk regelverk krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høringsinnspill

Mattilsynet sender på høring foreslåtte endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i mat og fôr

 

Høringsfrist: 22.03.2018
 
Regelverksfastsettelse

 

 26.03.2018
 
Regelverksfastsettelse

Mattilsynet har fastsatt endringsforordning som implementerer forordning (EU) nr 2018/62, forordning (EU) nr 2018/70, forordning (EU) nr 2018/73 og forordning (EU) nr 2018/78.

 

 09.07.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingunn Haarstad Gudmundsdottir, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 43