Regelverksprosess

Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôrvarer

Publisert 27.08.2021     Sist endret 24.09.2021

Mattilsynet hører implementering av EU forordning 2021/976 som endrer grenseverdier rester av plantevernmidler i mat og fôrvarer. Det gjøres oppmerksom på kortere høringsfrist fordi det er varslet at denne forordningen snart vil tas inn i EØS avtalen og deretter vil kunne fastsettes i norsk regelverk.

Høringen gjelder endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i (MRL) for i mat og fôr.

Forordning 2021/976 endrer grenseverdier (MRL) for stoffene:

  • sykloksydim
  • mepikvat
  • Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328
  • proheksadion

Nye MRLer gjelder allerede i EU og vil gjelde i Norge umiddelbart etter at forordninger er tatt inn i norsk regelverk.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender på høring forordning 2021/976 som gjelder foreslåtte endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i mat og fôr. EFSA har vurdert at foreslåtte grenseverdier for stoffene er trygge for europeiske forbrukere.

 

 22.09.2021
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingunn H. Gudmundsdottir Monsås, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 43