Regelverksprosess

Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôrvarer

Publisert 27.08.2021     Sist endret 02.11.2021

Mattilsynet hører implementering av EU forordning 2021/976 som endrer grenseverdier rester av plantevernmidler i mat og fôrvarer. Det gjøres oppmerksom på kortere høringsfrist fordi det er varslet at denne forordningen snart vil tas inn i EØS avtalen og deretter vil kunne fastsettes i norsk regelverk.

Høringen gjelder endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i (MRL) for i mat og fôr.

Forordning 2021/976 endrer grenseverdier (MRL) for stoffene:

  • sykloksydim
  • mepikvat
  • Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328
  • proheksadion

Nye MRLer gjelder allerede i EU og vil gjelde i Norge umiddelbart etter at forordninger er tatt inn i norsk regelverk.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender på høring forordning 2021/976 som gjelder foreslåtte endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i mat og fôr. EFSA har vurdert at foreslåtte grenseverdier for stoffene er trygge for europeiske forbrukere.

 

 22.09.2021
 
Regelverksfastsettelse

Mattilsynet fastsetter 1. november 2021 en endringsforskrift som tar forordningen 2021/976 inn i norsk regelverk.

 

 01.11.2021
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingunn H. Gudmundsdottir Monsås, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 43