Regelverksprosess

Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôrvarer (høringsfrist 11. mars 2022)

Publisert 14.02.2022     Sist endret 02.05.2022

Regelverksendringene gjelder grenseverdier (MRL) for plantevernmiddelrester i næringsmidler og forvarer.

Høringen gjelder implementering av følgende forordninger (EU):

 • 2021/1355: generelle krav til medlemsland som gjelder gjennomføring av nasjonale kontrollprogram.
 • 2021/1531: aklonifen, akrinatrin, Bacillus pumilus QST 2808, etirimol, pentiopyrad, pikloram og Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134
 • 2021/1771: forlenger frist før MRLer gjelder for reddikblader som er et nytt produkt på vedlegg I til i forordning 396/2005 (Plantevernmiddelrestforordningen).
 • 2021/1795: terbutylazin (rettelse til forordning 2021/618)
 • 2021/1804: bentazon i erter med belg
 • 2021/1807: acibenzolar-S-metyl, vandig ekstrakt av spirede frø fra søt Lupinus albus, azoksystrobin, klopyralid, cyflufenamid, fludioksonil, fluopyram, fosetyl, metazaklor, oksatiapiprolin, tebufenozid og tiabendazol
 • 2021/1810: cyprodinil i blåbær, tranebær, rips og stikkelsbær
 • 2021/1841: 6-benzyladenin og aminopyralid
 • 2021/1842: flupyradifuron og difluoroeddiksyre
 • 2021/1864: amisulbrom, flubendiamid, meptyldinokap, metaflumizone og propineb
 • 2021/1881: imidakloprid
 • 2021/1884: klorantraniliprol i belgvekster
 • 2021/2202: acekvinocyl, Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, emamektin, flutolanil og imazamoks
 • 2022/78: dazomet, heksythiazox, metam og metylisotiocyanat.
 • 2022/85: flonikamid
 • 2022/93: akrinatrin, fluvalinat, folpet, fosetyl, isofetamid, Pepino Mosaic Virus, EU stamme, mild isolat Abp1, Pepino Mosaic Virus, CH2 stamme, mild isolat Abp2’, spinetoram and spirotetramat

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring:

 

Høringsfrist:  11.03.2022
 
Regelverksfastsettelse

Mattilsynet fastsatte 2.5.2022 en endringsforskrift for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer som tar EU forordningene 2021/1531, 2021/1771, 2021/1795, 2021/1804, 2021/1807, 2021/1810, 2021/1841, 2021/1842, 2021/1864, 2021/1881, 2021/1884, 2021/2202, 2022/85 og 2022/93 inn i Plantevernmiddelrestforskriften.

 02.05.2022
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingunn H. Gudmundsdottir Monsås, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet  hovedkontoret, tlf. 22 77 91 43