Regelverksprosess

Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôrvarer (høringsfrist 12. mai 2023)

Publisert 17.04.2023     Sist endret 25.09.2023

Mattilsynet hører implementering av EU forordningene 2023/127, 2023/128, 2023/129, 2023/147, 2023/163, 2023/173, 2023/198, 2023/334, 2023/377, 2023/466, 2023/679 og 2023/710 som endrer grenseverdier rester av plantevernmidler i mat og fôrvarer.

Endringene i grenseverdi (MRL) gjelder følgende aktive stoffer (plantevernmidler):

 • 2023/127: acekvinocyl
 • 2023/128: benalaksyl, bromoksynil, klorsulfuron, epoksikonazol og fenamifos
 • 2023/129: azoksystrobin, prosulfokarb, sedaksan og valifenalat
 • 2023/147: cyromazin, topramezon og triflumizol
 • 2023/163: DDT og oksatiapiprolin
 • 2023/173: 1-metyl-3-(trifluorometyl)-1H-pyrazole-4-karboksamid (PAM), sycloksydim, cyflumetofen, cyflutrin, metobromuron og pentiopyrad
 • 2023/198: abamektin
 • 2023/334: klotanidin og tiametoksam
 • 2023/377: benzalkoniumklorid (BAC), klorprofam, didecyldimetylammoniumklorid (DDAC), flutriafol, metazaklor, nikotin, profenofos, kvisalofop-P, natriumaluminiumsilikat, tiabendazol og triadimenol
 • 2023/466: isoksaben, novaluron og tetrakonazol
 • 2023/679: pyridaben, pyridat, pyriproksyfen og triklopyr
 • 2023/710: bromopropylat, kloridazon (pyrazon), fenpropimorf, imazakvin og tralkoksydim

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring:

Høringsfrist:  12.05.2023
 
Regelverksfastsettelse

Mattilsynet fastsatte forordning 2023/198, 2023/334, 2023/377, 2023/466, 2023/679 og 2023/710.

 25.09.2023
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingunn H. Gudmundsdottir Monsås, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet  hovedkontoret, tlf. 22 77 91 43