Regelverksprosess

Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôrvarer (høringsfrist 2. februar 2023)

Publisert 09.01.2023     Sist endret 25.09.2023

Endringene i grenseverdi (MRL) gjelder følgende aktive stoffer (plantevernmidler):

  • 2022/1264: fludioksonil
  • 2022/1290: ametoktradin, klormekvat, dodin, nikotin, profenofos og Spodoptera exigua multikapsid nukleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolat BV-0004
  • 2022/1321: fluoridioner, oxyfluorfen, pyroxsulam, kinmerak og sulfurylfluorid
  • 2022/1324: benzovindiflupyr, boskalid, fenazakvin, fluazifop-P, flupyradifuron, fluksapyroksad, fosetyl-Al, isofetamid, metaflumizon, pyraklostrobin, spirotetramat, tiabendazol og tolklofos-metyl
  • 2022/1343: acekinocyl, klorantraniliprol og emamektin
  • 2022/1346: 1,4-dimetylnaftalen, 8-hydroksykinolin, pinoksaden og valifenalat
  • 2022/1363: 2,4-D, azoxystrobin, cyhalofop-butyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxypyr, iprovalicarb og silthiofam
  • 2022/1406: metoksyfenozid, propoxur, spinosad og tiram
  • 2022/1435: kalsiumkarbonat, karbondioksid, cyprodinil og kaliumhydrogenkarbonat

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring:

 

Høringsfrist:  02.02.2023
 
Regelverksfastsettelse

Mattilsynet fastsatte forordning 2022/1264, 2022/1290, 2022/1321, 2022/1324, 2022/1343, 2022/1346 og 2022/1363

 20.03.2023
 
Regelverksfastsettelse

Mattilsynet fastsatte forordning 2022/1406 og 2022/1435.

 25.09.2023
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingunn H. Gudmundsdottir Monsås, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet  hovedkontoret, tlf. 22 77 91 43