Kunngjøring

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Publisert 20.03.2023     Sist endret 20.03.2023

Mattilsynet fastsatte 20. mars 2023 forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. EU forordningene 2022/1264, 2022/1290, 2022/1321, 2022/1324, 2022/1343, 2022/1346 og 2022/1363 fastsettes i norsk regelverk.

  • Forordning 2022/1264 endrer MRLer for fludioksonil
  • Forordning 2022/1290 endrer MRLer for  ametoktradin, klormekvat, dodin, nikotin, profenofos og Spodoptera exigua multikapsid nukleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolat BV-0004
  • Forordning 2022/1321 endrer MRLer for fluoridioner, oxyfluorfen, pyroxsulam, kinmerak og sulfurylfluorid
  • Forordning 2022/1324 endrer MRLer for benzovindiflupyr, boskalid, fenazakvin, fluazifop-P, flupyradifuron, fluksapyroksad, fosetyl-Al, isofetamid, metaflumizon, pyraklostrobin, spirotetramat, tiabendazol og tolklofos-metyl
  • Forordning 2022/1343 endrer MRLer for acekinocyl, klorantraniliprol og emamektin
  • Forordning 2022/1346 endrer MRLer for 1,4-dimetylnaftalen, 8-hydroksykinolin, pinoksaden og valifenalat
  • Forordning 2022/1363 endrer MRLer for 2,4-D, azoxystrobin, cyhalofop-butyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxypyr, iprovalicarb og silthiofam

Forordningene er fastsatt i norsk regelverk fra 20. mars 2021.

Se også regelverksprosessen Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôrvarer (høringsfrist 2. februar 2023)

Fant du det du lette etter?