Kunngjøring

Fastsettelse av grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler i mat og fôrvarer

Publisert 26.04.2021     Sist endret 26.04.2021

Mattilsynet fastsetter 26. april 2021 forordning (EU) 2020/1633 som endrer grenseverdier (MRL) for azinfosmetyl, bentazon, dimetomorf, fludioksonil, flufenoksuron, oksadiazon, fosalon, pyraklostrobin, tallolje (repellent/lukt) og teflubenzuron.

Forordningen har vært på høring: Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 12. mars 2021)

Oppsummering av endringer i MRL som skjer etter revurdering av eksisterende MRLer og vurdering av noen MRL søknader:

  • For bentazon fastsettes høyere MRL for soyabønner og valmuefrø.
  • For fludioksonil og teflubenzuron fastsettes alle MRLer for animalske produkter så lavt som mulig ved bestemmelsesgrensen (LOQ).
  • Azinphosmetyl og fosalon er ikke lenger er godkjent i EU og MRLer for stoffene (unntatt MRLer for krydder) fastsettes så lavt som mulig ved LOQ.
  • For pyraklostrobin fastsettes en høyere MRL for sukkermais. MRL for pyraklostrobin i spisedruer fastsettes lavere fordi EFSA har vurdert at eksisterende MRL kan medføre helsefare for forbruker.
  • Tallolje er ikke lenger godkjent som plantevernmiddel i EU og alle MRLer fastsettes så lavt som mulig ved bestemmelsesgrensen. Det er vurdert at rester av tallolje kan utgjøre helsefare for forbruker.

Det vil gjelde overgangsordninger for produkter som det kan dokumenteres at allerede var på markedet i EU/EØS før 25. mai 2021, og tidligere MRL for stoffene vil fortsatt gjelde for disse produktene unntatt der det er vurdert at tidligere MRL kan medføre helsefare for forbruker.

MRLer for tallolje (alle produkter) og MRL for pyraklostrobin i spisedruer er ikke omfattet av overgangsordningen fordi det er vurdert at MRL for disse produkt/stoffene kan medføre en helserisiko for forbruker.

Endringene i grenseverdier (MRL) som endres av forordning 2020/1633 gjelder både i Norge og EU først fra 25. mai 2021.

Fant du det du lette etter?