Kunngjøring

Fastsettelse av grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler i mat og fôrvarer

Publisert 12.07.2021     Sist endret 12.07.2021

Mattilsynet fastsetter 12. juli 2021 forordning (EU) 2020/1565, 2020/1566, 2021/155, 2021/616, 2021/618, 2021/644 og 2021/663 som endrer grenseverdier (MRL) for en rekke aktive stoffer (rester av plantevernmidler).

Forordningene har vært på høring:

Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 12. mars 2021) 

Høringen gjelder endringer i forbindelse med fastsettelse av forordningene 2021/155, 2021/616, 2021/618, 2021/644 og 2021/663.

Endringer i MRL for aklonifen, azinfosmetyl, benalaxyl, benalaxyl-M, bentazon, boskalid, diklobenil, diklofop, dimethomorf, dimetoat, etofenproks, etoprofos, fenamidon, fludioksonil, flufenoksuron, fluksapyroksad, fluopikolid, fluopyram, fosalon, hymeksazol, ipkonazol, jernpyrofosfat, karbontetraklorid, klordekon, klorotalonil, klorprofam, kumelk, L-cystein, lambda-cyhalotrin, maleic hydrazid, mefentriflukonazol, metamitron, methiokarb, natrium 5-nitroguaiacolat, natrium o-nitrofenolat, natrium p-nitrofenolat, oksadiazon, ometoat, penflufen, prokvinazid, propikonazol, pymetrozin, pyraklostrobin, pyridalyl, spirotetramat, tallolje (repellent), teflubenzuron, terbutylazin og triklopyr.

Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 7. juli 2021) 

Høringen gjelder endringer i forbindelse med fastsettelse av forordningene 2020/1565 og 2020/1566.

Endringer i MRL for 1,4‐diaminobutan, 1-metylcyclopropen, ammoniumacetat, bifenazat, bupirimat, carfentrazon-etyl, chlorantraniliprole, chlormequat, cyprodinil, etirimol, limestone, mandipropamid, pepper, pyridaben, pyriofenon, repellenter: blodmel, seaweed ekstrakter og trimetylaminhydroklorid.

Forordningene som fastsettes gjelder fra 12. juli 2021.

Endringer i MRL gjelder da i Norge enten fra 12. juli 2021 eller fra samme dato som i EU hvis disse gjelder i EU fra en senere dato enn 12. juli 2021.

Fant du det du lette etter?