Regelverksprosess

Høring: Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (frist 4. februar 2020)

Publisert 08.01.2020     Sist endret 25.02.2020

Mattilsynet hører implementering av fem forordninger som endrer grenseverdier (MRL) regelverket for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer (forordning 396/2005).

I rettsaktene som høres endrer grenseverdier (MRL) for de aktive stoffene 1-dekanol, 2,4-D, ABE-IT 56, abscisinsyre, amitrol, cyflufenamid, cyprodinil, dimetenamid, fenbukonazol, fettalkoholer, fipronil, florpyrauxifen-benzyl, fludioksonil flukvinkonazol, fluopyram, flupyrsulfuron-metyl, imazalil, imazosulfuron, isoproturon, klormekvat, mepikvat, ortosulfamuron, pendimetalin, pikolinafen, pyraflufen-etyl, pyridaben, tembotrion, triasulfuron og trifloksystrobin.

Høringen gjelder implementering av forordningene (EU) 2019/1559, 2019/1561, 2019/1582, 2019/1791 og 2019/1792. Forordningene er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA statene.

Høringen gjelder implementering av disse forordningen i norsk forskrift.Implementering av forordningene i norsk regelverk krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 04.02.2020
 
Regelverksfastsettelse

 

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingunn Haarstad Gudmundsdottir, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 43