Regelverksprosess

Høring: Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 15. august 2020)

Publisert 29.06.2020     Sist endret 29.06.2020

Mattilsynet hører implementering av forordning som endrer grenseverdier (MRL) regelverket for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer (forordning 396/2005).

Høringen gjelder endringer i grenseverdier (MRL) for plantevernmiddelrester i mat og forvarer. Endringene står i forordningene (EU) 2020/703, 2020/749, 2020/770, 2020/785 og 2020/856 og disse skal nå gjennomføres i Norge. Forordningene er vedtatt i EU og er under behandling i EØS-landene og vil tas inn i EØS-avtalen ved beslutning i EØS komitemøtet.

Forordningene som er på høring endrer grenseverdier (MRL) for stoffene dimetoat, ometoat, klorat, myclobutanil, napropamid, sintofen, kromafenozid, fluometuron, pencycuron, sedaksane, tau-fluvalinat, triazoksid, cyantraniliprol, cyazofamid, cyprodinil, fenpyroksimate, fludioksonil, fluksapyroksad, imazalil, isofetamid, kresoksim-metyl, lufenuron, mandipropamid, propamokarb, pyraklostrobin, pyriofenon, pyriproksyfen og spinetoram.

I tillegg er også restdefinisjoner for myklobutanil, napropamid, pencycuron, sedaksan og tau-fluvalinat foreslått endret.

Forordningene er allerede vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA statene.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 15.08.2020
 

Regelverksfastsettelse

 

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hanne Marit Gran, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 44 00 00