Regelverksprosess

Høring: Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 15. juli 2020)

Publisert 19.05.2020     Sist endret 25.05.2020

Mattilsynet hører implementering av forordning som endrer grenseverdier (MRL) regelverket for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer (forordning 396/2005).

Høringen gjelder implementering av Kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/192 i plantevernmiddelrestforskriften (forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer).

Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for prokloraz. Restdefinisjonen for prokloraz er endret etter European Food Safety Authority (EFSA) anbefaling. Restdefinisjonen for prokloraz uttrykkes nå som summen av prochloraz, og metabolittene BTS 44595 (M201-04) og BTS 44596 (M201-03).

 Enkelte MRLer er fastsatt lavere på grunn av helserisiko for forbruker knyttet til nåværende MRLer.

Forordningene er allerede vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA statene.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 15.07.2020
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

IKT i Mattilsynet 23.05.2020

Regelverksfastsettelse

 

 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

IKT i Mattilsynet 23.05.2020

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hanne Marit Gran, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 44 00 00