Rapport

Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2019

Publisert 19.06.2020     Sist endret 19.06.2020

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2019 ble det analysert 1105 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet. Det var ingen funn over grenseverdi i norske prøver.

Hva undersøkte vi?Ferske, fryste og prosesserte matvarer.
Tidsrom:

2019

Hva lette vi etter:Rester av 350 forskjellige virksomme stoffer fra plantevernmidler.
Hva fant vi?

Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt.

  • Det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 23 prøver (2,1 %). Av disse ble 14 prøver (1,3 %) betegnet som overskridelser. To av prøvene med overskridelser kom fra EU/EØS-land, mens de resterende 12 prøvene kom fra land utenfor EU/EØS.

  • I det totale overvåkingsprogrammet (uten økologiske produkter) ble det for frukt påvist rester av plantevernmidler i 80 % av prøvene, hvorav 2,3 % (7 prøver) hadde funn over grense-verdi. Av disse ble fire av prøvene betegnet som overskridelser.

  • For bær ble det påvist rester av plantevernmidler i 74 %. Det var ingen funn over grenseverdi.

  • For grønnsaker ble det påvist rester av plantevernmidler i 48 % av prøvene, hvorav 2,0 % (10 prøver) viste funn over grenseverdi. Av disse var 5 prøver overskridelser.

  • For urter ble det påvist rester av plantevernmidler i 50 % av prøvene, hvorav 15 % (3 prøver) inneholdt funn over grense-verdi, som også ble definert som overskridelser.

Hve laget rapporten?

Rapporten er utarbeidet av Mattilsynet og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), juni 2019.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner